Pris og tilskud

Egen-udgiften til pasning hos mig er 1.940 kr. om måneden.

En fuldtidsplads på max. 48 timer hos mig koster 7.700 kr. om måneden.
Det kommunale tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 5.760 kr. pr. måned. (Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv betaler minimum 25% af den samlede pasningsudgift).
Det betyder, at jeres egenudgift for en fuldtidsplads således kun udgør 1.940 kr. pr. måned. 
(Kommunal dagpleje koster 2.806 kr. i 11 måneder, svarende til 2.572 kr. om måneden i 12 måneder. Altså en besparelse på 632 kr. om måneden. (7.584 kr. om året).
Til gengæld skal I selv sørge for pasning under min ferie/fri og sygdom. (Men jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag).

I forhold til kommunal vuggestue, sparer I årligt over 7.000 kr. (Plus enten besværet med, og udgiften til, madpakker og frugt, eller "kostbidrag" i de vuggestuer hvor det kræves. Og det er 500 kr om måneden = 6.000 kr. om året).

Kommunen betaler jer tilskuddet forud.

Kommunens info om tilskud til privat børnepasning, herunder link til ansøgning om tilskud, kan ses på dette link:  http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/tilskud-til-privat-pasning/   

Der er søskenderabat.

Friplads er ikke muligt i privat dagpleje.